News

Dec 21, 2011
Category: Thông Báo
Posted by: admin

Trang Web vẫn đang được xây dựng, chắc chẵn sẽ có một số lỗi, xin đóng góp ý kiến gửi về email: gxStJohnVianney@gmail.com

 

Chương Trình Mục Vụ

Thánh Lễ Thứ bảy
4:00 pm (English)

Thánh Lễ Chủ Nhật
- 9:30 am
- 11:00 am

Holy Days
- 9:00 am
- 7:00 pm

Thánh Lễ Thường Ngày:
Monday - Friday: 6:00 pm
 

Xứ Mạng

Chúng tôi, những tín hữu Công Giáo tại Giáo Xứ St. John Vianney, Louisville, Kentucky có sứ mạng:
 
I. Sống và rao giảng Lời Chúa trong tinh thần Mến Chúa Yêu Người.
 
II. Cử hành các nghi lễ phụng vụ và các nghi thức theo truyền thống và giáo huấn của Giáo Hội.
 
III. Phục vụ Giáo Hội và Giáo Xứ trong tinh thần quảng đại, tương kính và khoan dung.
 
IV. Bảo tồn - phát huy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.
Previous page: Lịch Sử  Trang Tiếp: Điều Hành Giáo Xứ