News

Dec 21, 2011
Category: Thông Báo
Posted by: admin

Trang Web vẫn đang được xây dựng, chắc chẵn sẽ có một số lỗi, xin đóng góp ý kiến gửi về email: gxStJohnVianney@gmail.com

 

Chương Trình Mục Vụ

Thánh Lễ Thứ bảy
4:00 pm (English)

Thánh Lễ Chủ Nhật
- 9:30 am
- 11:00 am

Holy Days
- 9:00 am
- 7:00 pm

Thánh Lễ Thường Ngày:
Monday - Friday: 6:00 pm
 

Đăng Ký Bản Tin

Để theo giõi các bản tin mới về lễ trọng, các sự kiện quan trọng và những thông báo mới của Giáo Xứ St. John Vianney, xin vui lòng nhập địa chỉ EmailHọ tên bên dưới.

Email Address: 
Name: 


Previous page: Bản Đồ Giáo Xứ  Trang Tiếp: Từ Thiện