News

Dec 21, 2011
Category: Thông Báo
Posted by: admin

Trang Web vẫn đang được xây dựng, chắc chẵn sẽ có một số lỗi, xin đóng góp ý kiến gửi về email: gxStJohnVianney@gmail.com

 

Chương Trình Mục Vụ

Thánh Lễ Thứ bảy
4:00 pm (English)

Thánh Lễ Chủ Nhật
- 9:30 am
- 11:00 am

Holy Days
- 9:00 am
- 7:00 pm

Thánh Lễ Thường Ngày:
Monday - Friday: 6:00 pm
 

Lịch Sử

Giáo Xứ St. John Vianney là một Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Louisville, Kentucky được chính thức thành lập vào năm 1950. Hiện tại Giáo Xứ được khoảng 300 gia đình người Việt Nam. Khởi đầu là một Giáo Xứ của người Mỹ do các Cha người Mỹ đảm nhiệm. Vì giáo dân Việt Nam càng ngày càng đông, Đức Tổng Giám Mục của Địa Phận Louisville đã gởi tới cho Giáo Xứ St. John Vianney một vị Linh Mục Việt Nam là Cha Anthony Ngô Đình Chính.

Qua nhiều năm lãnh đạo của Cha Sở và với sự giúp đỡ của các giáo dân trong Giáo Xứ, Nhà Thờ St. John Vianney đã tạo được nhiều thành tích và những kết quả tốt đẹp. Chẳng hạn như Đài Đức Mẹ xây trên đường Southside Drive được nhiều người biết đến và viếng thăm. Hội Chợ Mùa Hè hàng năm được tổ chức thành công. Sắp tới đây, một Hội Trường rộng lớn sẽ bắt đầu xây cất cho tất cả Giáo Dân được cùng đến tham gia vào các hoạt động của Giáo Xứ.
 
Previous page: Trang Chủ  Trang Tiếp: Xứ Mạng