News

Dec 21, 2011
Category: Thông Báo
Posted by: admin

Trang Web vẫn đang được xây dựng, chắc chẵn sẽ có một số lỗi, xin đóng góp ý kiến gửi về email: gxStJohnVianney@gmail.com

 

Chương Trình Mục Vụ

Thánh Lễ Thứ bảy
4:00 pm (English)

Thánh Lễ Chủ Nhật
- 9:30 am
- 11:00 am

Holy Days
- 9:00 am
- 7:00 pm

Thánh Lễ Thường Ngày:
Monday - Friday: 6:00 pm
 

Lịch Phục Vụ

Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ
 
Thánh Lễ Thứ bảy - 4:00 pm (English)
Thánh Lễ Chủ Nhật

- 9:30 am 

- 11:00 am

Thánh Lễ Thường Ngày: 
Monday - Friday

- 5:30 pm (Chầu Thánh Thể)

- 6:00 pm (Lễ)

Previous page: Các Hội Đoàn  Trang Tiếp: Hình Ảnh Giáo Xứ