News

Dec 21, 2011
Category: Thông Báo
Posted by: admin

Trang Web vẫn đang được xây dựng, chắc chẵn sẽ có một số lỗi, xin đóng góp ý kiến gửi về email: gxStJohnVianney@gmail.com

 

Chương Trình Mục Vụ

Thánh Lễ Thứ bảy
4:00 pm (English)

Thánh Lễ Chủ Nhật
- 9:30 am
- 11:00 am

Holy Days
- 9:00 am
- 7:00 pm

Thánh Lễ Thường Ngày:
Monday - Friday: 6:00 pm
 

Điều Hành Giáo Xứ

Linh Mục:

Cha Chánh Xứ - Pastor

Antôn, Ngô Đình Chính

LM.  Antôn Ngô Đình Chính


Hội Đồng Giáo Xứ - Nhiệm Kỳ 2011 - 2014:

 

Chủ Tịch - Chair Person
Trần Thanh Thế

 Trần Thanh Thế

 

Thư Ký

Nguyễn Phi Vũ

 Nguyễn Phi Vũ

 

Phó Nội Vụ

Nguyễn Thanh Hưng

 Nguyễn Thanh Hưng

 

Phó Ngoại Vụ

Trần Hông Ân

 Phanxicô Xaviê Trần Linh Hồng Ân

 

Ban Tài Chánh

Ngô Quang Bình

 Ngô Quang Bình

 


Nguyễn Văn Tuyên


 

Ban Phụng Vụ:

 

Ẩm Thực
(Update soon)

 

An Ninh - Trật Tự
(Update soon)

 

Ban Xây Dựng:

Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Xuân Phúc


Previous page: Xứ Mạng  Trang Tiếp: Các Hội Đoàn