News

Dec 21, 2011
Category: Thông Báo
Posted by: admin

Trang Web vẫn đang được xây dựng, chắc chẵn sẽ có một số lỗi, xin đóng góp ý kiến gửi về email: gxStJohnVianney@gmail.com

 

Chương Trình Mục Vụ

Thánh Lễ Thứ bảy
4:00 pm (English)

Thánh Lễ Chủ Nhật
- 9:30 am
- 11:00 am

Holy Days
- 9:00 am
- 7:00 pm

Thánh Lễ Thường Ngày:
Monday - Friday: 6:00 pm
 

Địa Chỉ Giáo Xứ

Giáo Xứ St. John Vianney
======================================

4839 Southside Drive
Louisville, KY 40214

Telephone: (502) 366-5517

FAX: (502) 366-3544

E-mail: gxStJohnVianney@gmail.com

Pastor: Rev. Anthony Chinh Ngo

========================================

  Trang Tiếp: Bản Đồ Giáo Xứ