News

Dec 21, 2011
Category: Thông Báo
Posted by: admin

Trang Web vẫn đang được xây dựng, chắc chẵn sẽ có một số lỗi, xin đóng góp ý kiến gửi về email: gxStJohnVianney@gmail.com

 

Chương Trình Mục Vụ

Thánh Lễ Thứ bảy
4:00 pm (English)

Thánh Lễ Chủ Nhật
- 9:30 am
- 11:00 am

Holy Days
- 9:00 am
- 7:00 pm

Thánh Lễ Thường Ngày:
Monday - Friday: 6:00 pm
 

Các Hội Đoàn

 Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể: 

 

Đoàn Chúa Cứu Thế

Đoàn Trưởng: Phaolô, Phạm Đình Thoại

Website: http://www.doanchuacuuthe.org

 

† Bà Mẹ Công Giáo: (Update Soon)

 

† Ca Đoàn: (Update Soon)

Previous page: Điều Hành Giáo Xứ  Trang Tiếp: Lịch Phục Vụ